Zawód radcy prawnego

Studenci kierunków prawniczych nierzadko decydują się na odbycie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, aby zostać mecenasem. Skoro jednak oba zawody zaufania publicznego mają wspólny tytuł zwyczajowy mecenasa, to czym różni się od adwokata radca prawny?

Świadczenie pomocy prawnej

Radca prawny zajmuje się udzielaniem porad prawnych, wydawaniem opinii prawnych, sporządzaniem projektów aktów prawnych oraz reprezentowaniem swego mocodawcy czyli najogólniej: świadczeniem pomocy prawnej, tak jak adwokat.Prawo wykonywania zawodu ma jednak tylko osoba wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż wpis na listę nie jest wieczny, więc w przypadku skreślenia z listy – nawet z powodów formalnych – radca powinien natychmiastowo zaprzestać wykonywania zawodu.

Aplikacja radcowska

Zostać radcą prawnym może każdy kto odbył aplikację radcowską w Polsce i złożył egzamin radcowski, co poprzedzało ukończenie magisterskich studiów prawniczych w Polsce lub oficjalnie uznanych studiów zagranicznych równoważnych polskim; korzysta z pełni praw publicznych; ma pełną zdolność do czynności prawnych; ponadto jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu. Egzamin radcowski obejmuje prawo karne, cywilne lub rodzinne, gospodarcze, administracyjne oraz zasady etyki zawodowej lub wykonywania zawodu, a więc radca prawny przygotowany jest do świadczenia ogólnej pomocy prawnej zainteresowanym podmiotom.

Radca a adwokat

Mając wyjaśnione, iż oba świadczące pomoc prawną zawody zaufania publicznego mają ten sam przedmiot działania, zwróćmy uwagę na to co je różni. Obok wpisu na odpowiednią listę zawodową oraz poprzedzającej tę czynność aplikacji zawodowej, podział ma znaczenie historyczne. Do dnia 1 lipca 2015 r. jedynie adwokat mógł pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Po tej dacie, oba zawody prawnicze mogą reprezentować swoich mocodawców w procesie karnym.Praktyczną różnicą jest możliwość pozostawania w stosunku pracy podczas wykonywania zawodu przez radcę prawnego. W przeciwieństwie do niego – adwokat pozostający w stosunku pracy nie ma możliwości równoczesnego wykonywania zawodu.Mając na względzie zacierające się różnice między zawodami radcy prawnego i adwokata, nie dziwi zwyczajowe określanie ich jednym mianem – mecenasa.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here