odszkodowanie Wroclaw

Gdy mija żałoba po stracie osoby bliskiej, rodzą się pytania. Dlaczego to on zginął? Kto ponosi winę za bezsensowną śmierć? Kto mi wynagrodzi krzywdę za stratę bliskiej osoby. W polskim prawie istnieje instytucja wynagradzania krzywdy za śmierć osoby bliskiej – odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, a zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Przed zmianą przepisów prawa cywilnego nie istniała instytucja zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. W zamian można było żądać tzw. stosunkowego, jednorazowego odszkodowania za śmierć. Odszkodowanie to miało co zasady wynagrodzić szkodę majątkową spowodowaną śmiercią osoby najbliższej.

O jakiej szkodzie majątkowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej jest mowa?

Przykładem takiej szkody jest utrata dochodów żony, po utracie męża. Inną szkodą są poniesione koszty pogrzeby, stypy, nagrobka, czy odzieży żałobnej.

Brak instytucji zadośćuczynienia, powoduje, że dla wypadków sprzed 2008r. celem uzyskania godnego zadośćuczynienia za śmierć syna, czy córki należy sięgnąć do konstrukcji naruszenia dóbr osobistych.

Na podstawie art. 24 kc w związku z art. 448kc można więc także dla tych zdarzeń żądać zapłaty zadośćuczynienia za śmierć.

Zadośćuczynienie za śmierć po 2008r.

Od 2008r. ustawodawca wprost wskazał przepisem, że w związku ze śmiercią osoby bliskiej można dochodzić tzw. zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Zadośćuczynienie na wynagrodzić całość krzywdy i cierpienia spowodowanej wypadkiem śmiertelnym

Kto może żądać odszkodowania za śmierć

W przepisach trudno odnaleźć definicję kręgu osób uprawnionych do żądania zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Orzecznictwo sądów wypracowało pogląd, iż do osób tych zalicza się nie tylko żonę, matkę, ojca, dzieci, ale także wnuków, rodzeństwo, a nawet narzeczonych. Istotnym jest siła więzi, jak istniała pomiędzy zmarłym a ubiegającym się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Wina osoby trzeciej

Aby żądać zapłaty takiego odszkodowania, należy udowodnić winę osoby, która spowodowała zaistnienie śmiertelnego zdarzenia.

Najczęściej jest to kierowca samochodu, który spowodował wypadek. Ale może to być także inny pracownik, który spowodował śmiertelny wypadek. Kiedy sprawca został skazany wyrokiem karnym za przestępstwo, odpada przesłanka badania winy.

Kto płaci odszkodowanie za śmierć

Jeżeli sprawca objęty jest ubezpieczeniem, to przeważnie za odszkodowanie za śmierć płaci ubezpieczyciel OC. Tak jest w przypadkach śmierci w wypadku. Wówczas odszkodowanie za śmierć wypłaca ubezpieczyciel OC pojazdu sprawcy.

W innych przypadkach może to być np. ubezpieczyciel zakładu pracy, którym doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy. Jeżeli sprawca nie jest chroniony polisą ubezpieczenia, wówczas to on wypłaci odszkodowanie za śmierć.

Jak długo można żądać odszkodowania za śmierć?

W przypadkach odszkodowań za śmierć, roszczenia przedawniają się z okresem aż 20 lat. Jeżeli Twój bliski – brat, syn, ojciec zginął wiele lat temu, to nadal prawdopodobnie możesz dochodzić odszkodowania za jego śmierć.

Czy warto korzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Warto, wtedy gdy Kancelaria Odszkodowawcza posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć. Doświadczenie kancelarii jest niezbędne do uzyskania wysokiego zadośćuczynienia.

Taka kancelaria wie jak poprowadzić sprawę o odszkodowanie w sądzie. Wówczas otrzymasz oprócz wysokiego odszkodowania także wysokie odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania. Odsetki mogą wynieść nawet 30% kwoty samego odszkodowania! Szukaj więc kancelarii, która ma także doświadczenie w sądzie, a więc ma radcę prawnego od odszkodowania za śmierć.

Jaka wysokość odszkodowania za śmierć

Wysokość odszkodowania za śmierć zależy od kilku czynników. Najważniejszy wpływ ma stopień krzywdy oraz siła więzi ze zmarłym. I tak w przypadku śmierci dziecko rodzice mogą otrzymać nawet 250.000zł zadośćuczynienia za śmierć syna. W przypadku roszczeń o odszkodowanie za śmierć ojca wysokość odszkodowania może wynieść 200.000zł.

Dlaczego tak wysokie odszkodowanie za śmierć? Bo jest to świadczenie jednorazowe, tzn. w przyszłości po wyroku sądowym nie można żądać dalszego odszkodowania. Możesz sprawdzić, jakie odszkodowanie za śmierć ojca można otrzymać na stronach firmy odszkodowawczej.

Więcej na temat odszkodowań za śmierć przeczytasz na stronie: https://www.kdro.pl

[Głosów:3    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here