Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy jest usługą, która polega na wynajęciu pracownika zatrudnionego przez inną firmę. Wynajęcie odbywa się na podstawie umowy, jaka jest podpisywana pomiędzy firmą wynajmującą pracownika a firmą, która oferuje leasing. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się nieco bliżej specyfice leasingu pracowników.

Jak wygląda umowa pomiędzy agencją a pracownikiem?

Zanim agencja pośrednictwa pracy zaoferuje konkretnej firmie usługę leasingu pracowników, musi najpierw podpisać umowę z osobami szukającymi pracy. Najczęściej agencja podpisuje z pracownikiem umowę o pracę tymczasową. W ramach tej umowy agencja bierze na siebie kwestie związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzenia. Do obowiązków agencji pracy należy także odprowadzanie podatków oraz dodatkowe świadczenia. Agencja jest także zobowiązana do przeszkolenia pracowników pod kątem obowiązków, jakie będą wykonywać.

Pracownik, który został zatrudniony w ramach umowy o pracę tymczasową, ma prawo do urlopu. Czas zatrudnienia w ramach takiej umowy wlicza się do stażu pracy. Obie strony umowy obowiązuje także okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową. Co istotne firma, która wybiera leasing pracowników, nie musi zawierać z nimi osobnej umowy.

Istotną kwestią leasingu pracowników jest fakt, że osoba zatrudniona musi wyrazić zgodę na wykonywanie pracy dla innego podmiotu, czyli firmy, która korzysta z usług agencji pracy. W umowie pracownika powinny się także znaleźć klauzule, które zobowiązują go do zachowania w sekrecie informacji na temat wynajmującej go firmy.

Jak wygląda umowa pomiędzy agencją a pracodawcą?

Równie ważnym elementem leasingu pracowników jest umowa zawierana pomiędzy agencją pracy a firmą poszukującą pracowników. W umowie takiej koniecznie muszą się znaleźć warunki leasingu pracowników. W szczególności umowa powinna określać rodzaj pracy, jaką będą wykonywać wynajmowani pracownicy. Ponadto w umowie należy ująć kwestie dotyczące wynagrodzenia pracownika oddelegowanego przez agencję. Ważnym elementem umowy jest także okres, przez jaki pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki w wynajmującej go firmie.

Umowa pomiędzy agencją pracy a firmą poszukująca pracowników musi także uwzględniać warunki rezygnacji z usług leasingu. W większości przypadków firma wynajmująca pracowników może z nich zrezygnować w dowolnym czasie. Wiele agencji proponuje także klauzule, które zezwalają na natychmiastową rezygnację z wynajmowanych pracowników.

Umowa pomiędzy firmą wynajmującą a leasingodawcą musi uwzględniać interesy obu stron. Powinna być także przygotowana w formie pisemnej.

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowników?

Leasing pracowników to doskonałe rozwiązanie dla firm, które poszukują tymczasowego wsparcia. Ta potrzeba może być wywołana nagłym wzrostem popytu na dany produkt lub usługę. Co ciekawe leasing pracowników to doskonałe rozwiązanie dla firm, które borykają się z trudnościami finansowymi bądź też szukają oszczędności.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która zaoferuje Ci leasing pracowników na atrakcyjnych warunkach, to koniecznie skontaktuj się z Workafford. Na stronie workafford.pl znajdziesz szczegółowe informacje na temat leasingu pracowników oraz korzyści, jakie może przynieść Twojej firmie skorzystanie z takiej usługi.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here