Pracownik powinien czuć się w pracy bezpiecznie, a jego komfort fizyczny lub psychiczny nie powinien być naruszony. Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że zatrudniając pracownika może być jednocześnie zobowiązany do zagwarantowania mu takich rzeczy jak odzież  i obuwie ochronne. Jak to jest z tym  obuwiem i odzieżą? Komu się należą, dlaczego i na jakiej podstawie można to określić? Zobacz, kiedy szef musi zapewnić odzież i obuwie pracownikowi.

Przepisy jasno mówią

Kodeks pracy (art. 2377 § 1) określa  jasno i klarownie, że do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie w sposób oczywiście nieodpłatny, do używania w pracy obuwia roboczego a także odzieży roboczej, jeżeli w trakcie wykonywania powierzonych zadań, może następować brudzenie lub skażenie odzieży należącej do pracownika. Taka konieczność może także wynikać jeśli chodzi o przepisy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacje prawne dotyczące tego tematu nie podają precyzyjnie miejsc pracy czy profesji, których przedstawiciele mieliby być objęci takimi środkami jak ubranie czy obuwie.  Pracodawca powinien jasno określić za pomocą regulaminu, normy i zasady według których można rozstrzygnąć czy pracownikowi należą się robocze obuwie i odzież.

Może też usystematyzować na jakich stanowiskach jest to niezbędne, a na jakich dopuszczalne używanie przez pracowników własnej odzieży. Kategorycznie jednak zabrania się tego, kiedy dochodzi w miejscu pracy do bezpośredniego kontaktu z używaniem urządzeń technicznych, maszyn i innych urządzeń o podobnej specyfice, a także w sytuacji gdy pracownicy mogą zostać narażeni na intensywne brudzenie lub skażenie obuwia roboczego środkami chemicznymi, niebezpiecznymi, biologicznie skażonymi.

Liczba osób, jakie są zatrudnione przez pracodawca nie ma żadnego znaczenia, nieistotne  czy jest to jedna osoba czy tysiąc osób, obowiązują takie same regulacje i normy w kwestii zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego. Nie ma obowiązku aby odzież robocza była, jednak musi ona wcześniej zostać poddana profesjonalnemu czyszczeniu. W momencie przekazania pracownikowi odzieży ochronnej, ponosi on za nią odpowiedzialność.

pracownik w odzieży ochronnej

Odzież robocza i ochronna

Są to dwa pojęcia, których znaczenie różni się od siebie, gdyż odzież ochronna ma na celu zakrycie, zasłonięcie lub zastąpienie takich elementów jak odzież własna pracownika a także ochrona przed niekorzystnymi i niebezpiecznymi czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, termicznymi. Taki typ ubrania musi być odpowiednio zaprojektowany i przystosowany, aby pracownik mógł wykonywać czynności wynikające z jego stosunku pracy, będąc chronionym przed zagrożeniami dzięki takiemu rodzajowi ubrania. Odzież robocza zatem, jest typem odzieży, która może być stosowana w pracy, gdzie ubrania mogą ulec zabrudzeniu, ale nie wynika ono ze szkodliwych dla zdrowia substancji.

Gdzie wykonać ubrania?

Odzież firmową możesz zakupić bezpośrednio od producenta, co gwarantuje wysoką jakość wykonanego zlecenia. Na życzenie Klienta, na ubraniu naszywana jest nazwa i logo firmy, co w efekcie zwiększy rozpoznawalność marki i uczyni Twój biznes bardziej profesjonalnym w oczach klienta. Ofertę taką znajdziesz np tutaj https://logomix.com.pl/. Pamiętaj jednak aby przed zakupem ubrań dla swoich pracowników upewnić się co do jakości materiału, odpowiednia ochrona jest tutaj priorytetem. 

Czy pracownik może używać swojej odzieży roboczej?

Jeżeli wewnętrzy regulamin i uprzednie  konsultacje z szefem odnośnie stanowiska  nie wykluczają możliwości używania w pracy odzieży roboczej przynoszonej przez pracowników we własnym zakresie, można używać zatem zaakceptowanej przez szefa i wybranej  prywatnej odzieży. Z tego tytułu pracownik będzie mógł otrzymać ekwiwalent pieniężny, który mu przysługuje, kwota ekwiwalentu zostanie określona na podstawie aktualnych cen tego typu odzieży i obuwia, jakie są dostępne w lokalnych sklepach.

Kto czyści? Co z ekwiwalentem?

Do obowiązków pracodawcy, prócz oczywiście dostarczenia odzieży i obuwia, należy także jego odpowiednia konserwacja, czyszczenie, naprawa i wszelkie podobne kwestie, związane z kondycją tych przedmiotów. Jeżeli pracodawca oddaje odzież do pralni, wówczas kwota wypłaconego ekwiwalentu będzie równa rachunkowi, jaki nasz szef musiał pokryć. Jeżeli jednak konserwacji i prania odzieży, pracownik dokonuje w domu, wówczas szef zobowiązuje się pokryć koszty takiego działania na rozsądnej podstawie, jaką liczy pracownik biorąc pod uwagę  koszty zużycia środków, energii, wody etc. Surowo zabronione jest pranie i konserwacja ubrań przez samego pracownika jeśli podczas wykonywania czynności na swoim stanowisku odzież jego może ulec skażeniu, zniszczeniu środkami promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie skażonymi.

Regulacje i normy nie nakreślają co jaki czas należy wypłacać ekwiwalent, ustala to zatem szef za zgodą i akceptacją pracowników. Ubrania nie powinny być używane, kiedy nie są w pełni zdatne do pracy i nie posiadają już funkcji chroniących pracownika przed zagrożeniami z jakimi ma styczność na miejscu pracy.

Nie każde stanowisko  może wymagać zagwarantowania w gestii  pracodawcy odzieży i obuwia ochronnego, ale warto zapoznać się z regułami jakie o tym decydują, gdyż w świetle norm i regulacji, szef nie może dopuścić pracownika do stanowiska bez zapewnienia mu należytej odzieży chroniącej przed zagrożeniami.

[Głosów:6    Średnia:3.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here