Faktoring stanowi usługę finansową, z której skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów i usług i wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności. Skorzystanie z usługi faktoringu jest dla przedsiębiorcy szansą na zachowanie płynności finansowej i terminowe wywiązanie się z innych zobowiązań finansowych firmy. Na czym polega faktoring i kiedy warto z niego skorzystać?  Oto praktyczny, jasny i przejrzysty przewodnik po temacie faktoringu.

dokumenty finansowe i kalkulator

Czym jest i jak działa faktoring?

Usługa ta polega na nabyciu przez faktora wierzytelności, która jednak musi spełniać dwa podstawowe warunki – być nieprzeterminowana oraz krótkoterminowa. Dlaczego jednak przedsiębiorca miałby chcieć sprzedawać taką wierzytelność? Powodem jest tu oczywiście potrzeba zachowania stałego dopływu środków finansowych – dzięki usługom tym można osiągnąć ten efekt. Jeśli więc przedsiębiorca prowadzący sprzedaż wystawia faktury z opóźnionym terminem płatności, musi czekać na uregulowanie należności, zwykle około 30 dni. Lecz przecież w czasie oczekiwania nie znikają jego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dostawców czy pracowników – stała dostępność gotówki stanowi konieczność, a przedsiębiorca nie zawsze może lub chce brać kredyt na finansowanie faktur.

Jak działa faktoring? Faktor (może być nim bank lub inna instytucja finansowa) nabywa wierzytelność i zajmuje się zarządzaniem nią. Natomiast faktorant, w zamian za jej zbycie, otrzymuje zapłatę, najczęściej w formie zaliczki, która zwykle wynosi od 60 do 90% wartości wskazanej w dokumencie. Pozostałą część kwoty otrzymuje dopiero po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika. W praktyce to proces polegający na odsprzedaży faktur, który pozwala przedsiębiorcy obracać gotówką za dokument, którego termin spłaty jeszcze nie nadszedł.

Poznaj dokładny schemat działania faktoringu: http://www.coface.pl/Nasza-oferta/Faktoring/Jak-dziala-faktoring.

Kto może korzystać z tej usługi?

Oferta faktoringu skierowana jest do firm, które:

 • – wystawiają za sprzedane produkty lub usługi faktury z odroczoną płatnością,
 • – szukają nowych sposobów na finansowanie swojego biznesu,
 • – pragną zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lub niewypłacalnymi kontrahentami.

Ważnym elementem usługi jest podpisanie umowy między przedsiębiorcą a faktorem. Ocena takiej transakcji jest dokonywana na podstawie nieco innych kryteriów niż w przypadku kredytu. W tym przypadku mniejsze znaczenie ma sama zdolność kredytowa, a głównym kryterium tej oceny jest tak zwana faktorowalność transakcji. Termin ten oznacza sytuację, w której nie występują żadne okoliczności, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie należności. W przypadku faktoringu brak także konieczności ustanowienie zabezpieczenia w formie materialnej – jest nim sama faktura oraz weksel podpisany przez przedsiębiorcę.

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy trzy rodzaje faktoringu, a kryterium podziału stanowią konsekwencje, z jakimi wiąże się brak zapłaty należności za fakturę. Wyróżniamy więc:

 • faktoring właściwy –  sytuacja, w której faktor przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika faktoringowego i nie przysługuje mu prawo do roszczenia regresowego o zwrot należności za niezapłacone faktury. Faktorant, czyli podmiot prowadzący firmę, zyskuje absolutne poczucie bezpieczeństwa – po podpisaniu umowy z instytucją finansową otrzymuje należność niezależnie od tego, czy dłużnik faktoringowy zapłaci faktury, czy też nie;
 • faktoring niewłaściwy – ten typ faktoringu niesie ze sobą pewne ryzyko dla przedsiębiorcy. Związane jest ono z sytuacją, w której dłużnik faktoringowy nie opłaci faktury. W tym przypadku instytucja finansowa (faktor) może domagać się od przedsiębiorcy zwrotu wypłaconej zaliczki. Jednocześnie dokonuje się cesja zwrotna wierzytelności, a więc konieczność odzyskania należności “wraca” do faktoranta. Sytuacja jest więc odwrotna do tej, która ma miejsce w przypadku faktoringu właściwego – faktor nie ponosi żadnego ryzyka związanego z ewentualnym problemem z odzyskaniem wartości faktury;
 • faktoring mieszany – stanowi połączenie dwóch powyższych rodzajów. Umowa określa, w jakich przypadkach instytucji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy.

Ale możliwe są także modyfikacje tych rozwiązań:

 • – programy lojalnościowe
 • – programy polegające na rozszerzeniu umowy o ubezpieczenie na wypadek braku spłaty wierzytelności
 • – wariant odwrócony – występuje, gdy nabycie wierzytelności następuje na wniosek faktora, a nie przedsiębiorcy.

kalkulator

Koszty związane z umową

Co do zasady koszty współpracy z instytucją finansową ponosi faktorant, czyli bank lub instytucja finansowa. W koszt tej usługi wchodzą następujące komponenty:

 • – opłata administracyjna związana z kosztami poniesionymi na rozpatrzenie wniosku, przygotowanie dokumentacji i inne czynności administracyjne,
 • marża,
 • – opłaty związane z ewentualnymi monitami i ponagleniami do zapłaty,
 • – opłata związana z niewykorzystaniem zgłoszonego obrotu,
 • ilości oraz wartości wierzytelności,
 • – długości trwania okresu między otrzymaniem zaliczki przez przedsiębiorcę a terminem płatności faktur.

Zalety i wady

Jak każde rozwiązanie, także faktoring posiada cenne zalety i pewne wady, które sprawiają, że nie zawsze się sprawdza i nie jest opcją uniwersalną, dla każdego. Do zalet tego rozwiązania należą:

 • – zachowanie płynności finansowej firmy
 • – opcja dostępna także dla małych firm, które nie posiadają zdolności kredytowej
 • – możliwość uniknięcia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika
 • – szybki i łatwy dostęp do pieniędzy
 • – opcja przedłużenia terminu płatności za realizację zamówienia.

Natomiast podstawowymi wadami usługi są:

 • – stosunkowo duże koszty
 • – nie istnieje opcja finansowania sprzedaży następujących kategorii – gotówkowej, detalicznej i komisowej
 • – w przypadku opóźnienia zwrotu należności przez dłużnika, przedsiębiorca musi zwrócić otrzymaną wcześniej zaliczkę.

Podsumowując, usługi faktoringowe dają przedsiębiorcom liczne korzyści i poczucie stabilności. Są jednak obarczone pewnym ryzykiem, o którym nie można zapomnieć.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here