Początek kariery zawodowej zarówno radcy prawnego, jak i adwokata wygląda dokładnie tak samo. Należy ukończyć pięcioletnie studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra prawa. Wówczas można dumnie tytułować się prawnikiem i tym samym udzielać porad prawnych. Trzeba jednak wiedzieć, że prawnika nie obowiązuje tajemnica zawodowa, nie podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz jego działalność nie obejmuje ubezpieczenie.

By zostać adwokatem lub radcą prawnym należy ukończyć trzyletnią aplikacją. W tym miejscu drogi naszych bohaterów się rozchodzą, albowiem można wybrać albo aplikację adwokacką, lub radcowską. Następnie należy przystąpić do dedykowanego egzaminu i ukończyć go z wynikiem pozytywnym. Czym zatem różni się radca prawny od adwokata? Sprawdźmy!

młotek sędziowski na podkładce

Jak było dawniej

U początków zawodów prawniczych adwokat i radca prawny zajmowali się zupełnie czymś innym. Adwokat jest zawodem dużo starszym, z samorządem o dłuższej tradycji niż radca prawny Od samego początku adwokaci świadczyli usługi w zakresie konsultacji prawnych, sporządzania pism i wniosków oraz przede wszystkim reprezentowali klientów przed sądem we wszystkich rodzajach spraw.

Definicje zawarte w ustawie „Prawo o adwokaturze” uchwalonej 26 maja 1982 roku oraz ustawie o radcach prawnych z dnia 2 lipca 1982 roku, charakteryzujące zawód radcy prawnego i adwokata brzmią w dużej części identycznie. Praca zarówno radcy, jak i adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, ” (…) w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami (…)”. Jedyną różnicą było to, że radcy prawni mogli świadczyć wszystkie te usługi w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Od 2007 roku mogą prowadzić również sprawy z prawa rodzinnego.

Cztery lata temu zmieniono przepisy, na mocy których radca prawny może występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych pod warunkiem, że nie pozostaje w stosunku pracy.

Sytuacja obecnie

Od lipca 2015 kompetencje i obowiązki jednakowo radców prawnych, jak i adwokatów są identyczne:

  • mogą reprezentować klientów przed sądem w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych i administracyjnych,
  • są zobowiązani do zachowania tajemnicy i pracy w myśl etyki zawodowej,
  • wykonują zawód zaufania publicznego,
  • podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • ich działalność objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Szukając obrońcy czy pełnomocnika do reprezentowania przed sądem, czy do przygotowania różnego rodzaju pism mamy dowolność wyboru, ponieważ w kwestiach formalnych nie ma znaczenia, czy jest to radca prawny, czy adwokat. Zatem, czy jest cokolwiek, co różni te dwa zawody?

Różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym

Zasadniczo, są trzy podstawowe różnice:

  1. Reklama. Radcowie prawni mogą się dowolnie reklamować a adwokaci nie. (tylko informuje o tym, co robi)
  2. Podstawa świadczenia usług. Radca prawny może by zatrudniony u konkretnego pracodawcy lub instytucji na podstawie stosunku pracy, natomiast adwokat może świadczyć swoje usługi w drodze indywidualnej działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy cywilno-prawnej lub jako wspólnik spółki.
  3. Osobna aplikacja i osobny egzamin. Można być albo radcą prawnym, lub adwokatem. Niemniej jednak może być tak, że adwokat po zdanym egzaminie zawodowym zechce zmienić samorząd, czyli wpisać się na listę radców prawnych. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, kiedy ma możliwość podjęcia pracy na etacie. W kuluarach mówi się też, że adwokaci mają nieco łatwiejszy egzamin zawodowy.
  4. Różni ich jeszcze strój oficjalny. Zarówno adwokat jak i radca prawny noszą togi, natomiast żabot pierwszego jest w kolorze zielonym, a drugiego w kolorze niebieskim. 

Podsumowanie

Jeśli szukasz profesjonalisty, który pomoże Ci w kwestiach prawniczych, lub do reprezentacji w sądzie, to bez względu na to, czy będzie to radca prawny, czy adwokat, możesz liczyć na kompleksową pomoc popartą rzetelną wiedzą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here