Reguła CPT

CPT to jedna z reguł Incoterms 2020, które stosowane są do określenia warunków sprzedaży w handlu międzynarodowym. Reguły te określają podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy kupującego oraz sprzedającego. Czym charakteryzuje się reguła CPT? Jak wygląda dostawa na jej warunkach? Odpowiadamy!

Reguła CPT (Carriage Paid To) – definecja

Jedną z 11 reguł Incoterms 2020 jest reguła CPT, która oznacza „Przewóz opłacony do…” i wskazuje, że sprzedający zawiera umowę przewozu ze spedytorem i opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, natomiast ryzyko utraty oraz wszelkie dodatkowe koszty, związane m.in. z transportem towarów po załadunku na środek transportu, ponosi kupujący. Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje wówczas, gdy towary zostaną dostarczone kupującemu.

Warto również dodać, że CPT, podobnie jak EXW, FCA, CIP, DPU, DDP i DAP Incoterms, należy do reguł powszechnych, co oznacza, że jest to reguła dostępna dla wszystkich środków i gałęzi transportu.

Dostawa na warunkach CPT

W ramach warunków dostawy CPT wszelkie czynności kontrolne, które są niezbędne do celów dostarczenia towarów, w tym pomiary, ważenie, liczenie i kontrola jakości, przeprowadzane są na koszt sprzedającego. Jego zadaniem jest zadbanie o bezpieczne dostarczenie towarów oraz faktury handlowej, a także wszelkich wymaganych dokumentów przewoźnikowi w określonym miejscu i czasie. W końcu ma on również obowiązek poinformowania kupującego, że towary zostały dostarczone zgodnie z umową.

Kiedy towary zostaną dostarczone, kupujący przyjmuje dostawę i odbiera je od przewoźnika w wyznaczonym miejscu i czasie. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów do momentu ich dostarczenia zgodnie z umową przewozową ponosi sprzedający, natomiast od momentu przekazania towarów przewoźnikowi ryzyko przechodzi na kupującego. Kiedy towary zostaną dostarczone przewoźnikowi, sprzedawca nie gwarantuje, że dotrą one do miejsca przeznaczenia w określonym stanie i ilości lub czy w ogóle do niego dotrą.

Jak wygląda podział kosztów w CPT?

Zacznijmy od wskazania kosztów, jakie ponosi kupujący. Otóż w ramach reguły CPT jest on zobowiązany do opłacenia wszelkich czynności kontrolnych, takich jak pomiary, ważenie i liczenie, a także kontrola jakości. Ponadto wnosi on opłatę za zapakowanie i załadunek towarów, a także ponosi koszty zawarcia umowy przewozowej oraz formalności związanych z odprawą eksportową.

Z kolei kupujący opłaca tranzyt, ponosi koszty cła, podatków oraz inne koszty związane z tranzytem lub przewozową odprawą celną. Co więcej, jest on zobowiązany do opłacenia kosztów związanych z związane z udzieleniem pomocy w uzyskaniu dokumentów i informacji, a także do pokrycia kosztów poniesionych przez sprzedającego, w przypadku gdy kupujący nie spełnił obowiązku poinformowania o dostarczeniu towaru (jeśli obie strony ustaliły, że kupujący określa czas i miejsce dostawy).

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here