Jak rozliczać akcje

Wiele osób inwestuje w akcje, co oczywiście wiąże się z ryzykiem. Dziś przedstawimy Wam zasady, jak rozliczyć się ze sprzedaży i czy zawsze koniecznie trzeba składać zeznanie. Skorzystajcie z naszych rad, by uniknąć problemów z urzędem skarbowym.

Czy zawsze trzeba składać zeznanie?

Zasadniczo odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, otóż zeznanie należy złożyć i to niezależnie czy z tytułu sprzedaży akcji ponieśliście straty czy osiągnęliście zyski. Do tego celu służy PIT-38. Rzecz jasna są sytuacje, że można skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Dotyczy to sytuacji gdy sprzedawaliście papiery wartościowe nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Ale dotyczy to tylko publicznych ofert bądź też tych regulowanych w pozagiełdowym, wtórnym obrocie publicznym. Trzeba jeszcze pamiętać, że sprzedaż nie mogła być w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zastosowanie mają tutaj przepisy znajdujące się w art.92 lub 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., czyli prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Trzeba jeszcze pamiętać, że przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.

Jakie są zasady opodatkowania akcji?

Jeżeli sprzedaliście akcje korzystając np. z biura maklerskiego, to otrzymacie od płatnika PIT 8C. W sytuacji gdy sprzedaliście akcje osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to musicie wiedzieć, iż nie ma ona obowiązku wystawiania Wam żadnych dokumentów. Trzeba też pamiętać, że z przychodów trzeba rozliczyć się samodzielnie. Zarówno przychody, jak i koszty uzyskania tych przychodów wykazuje się w części C zeznania PIT-38. Wpisujecie je w wierszu pierwszym, jeżeli otrzymaliście PIT-8C i płatnik wykazał kwoty w części D. W wierszu drugim wpisuje się poniesione koszty czy przychody, jeżeli nie otrzymaliście PIT 8C bądź otrzymaliście PIT 8C, ale płatnik wykazał kwoty w części E, a przy tym Wasze przychody nie są zwolnione od podatku. Każda osoba, która osiągnęła jakiekolwiek zyski od sprzedaży akcji, musi od nich zapłacić podatek. Jeżeli ponieśliście stratę, to możecie obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła przychodów, przy czym należy to robić w najbliższych następujących po sobie 5 latach podatkowych. Wysokość obniżenia nie może przekraczać 50% kwoty straty. Można to zrobić też jednorazowo, ale w momencie, gdy kwota nie przekracza pół miliona złotych.

Jak obliczyć podstawę opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest oczywiście dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Jeżeli koszty uzyskania przychodów są wyższe niż koszty jakie uzyskaliście ze sprzedaży, to ponieśliście stratę i nie musicie płacić dodatkowego podatku, natomiast trzeba tę informację zawrzeć w PIT-38. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki, które ponieśliście po zakupie akcji, ale też do kosztów zalicza się nominalna wartość akcji czy wartość wkładu, która określona jest w statucie lub umowie spółki. Stawka podatku wynosi 19%. Zeznanie można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznej i petent ma na to czas od 15 lutego do 30 kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym. Od tego terminu istnieją wyjątki, z którymi mieliśmy do czynienia w okresie pandemii, gdy terminy zostały wydłużone. Wydłużenie ma też miejsce, gdy końcowy termin wypada w weekend.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here