Co trzeba wiedzieć na temat inwentaryzacji środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych polega na spisaniu na specjalnych arkuszach inwentaryzacyjnych, trwałych składników, które wchodzą w majątek firmy. Mogą to być wszelkiego rodzaju maszyny, pojazdy i urządzenia, które nabyło się w trakcie funkcjonowania zakładu. Uzyskane dane przesyła się co roku do urzędu skarbowego.

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest po to, aby w urzędzie skarbowym można było wyliczyć, jaki podatek ma się do zapłacenia. Spis jest potrzebny również po to, aby właściciel był w pełni zorientowany w jakim stanie jest jego przedsiębiorstwo. Informacje takie potrzebne też są zwłaszcza wtedy, kiedy chce się sprzedać firmę, albo ją zrestrukturyzować.

Kto ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Każdy kto ma firmę i rozlicza się na podstawie książki rachunkowej musi co najmniej raz do roku przeprowadzić spis środków trwałych. Data nie jest sztywna, dopuszczalne jest przeprowadzenie inwentaryzacji wcześniej niż koniec roku obrotowego. W niektórych firmach dopuszcza się przeprowadzenie spisu raz na cztery lata. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi dotkliwymi karami finansowymi.

Metody przeprowadzenia inwentaryzacji

Istnieje trzy metody przeprowadzania inwentaryzacji. Jest to spis z natury, który polega na wycenie spisanych ilości, porównanie z danymi księgami rachunkowymi i wyjaśnienie ewentualnych różnic. Druga metoda polega na potwierdzeniu, przy pomocy banków i kontrahentów, stanu aktywów wykazanych w księgach ze stanem faktycznym. Trzecia metoda to porównanie ksiąg rachunkowych z aktualnymi danymi.

Jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Spis ten można przeprowadzić samemu, albo zatrudnić profesjonalną firmę. Przeprowadzenie inwentaryzacji polega na metodycznym zliczaniu stanu środków, a ich stan umieszcza się w arkuszach.Dużym ułatwieniem są odpowiednie programy komputerowe. Bez względu na wybrany rodzaj narzędzia do przeprowadzenia spisu, cała dokumentacja bierze na koniec udział w stworzeniu protokołu inwentaryzacyjnego. W oparciu o ten dokument końcowy aktualizuje się informacje o firmie i księgę przychodów i rozchodów.

Rodzaje inwentaryzacji

Inwentaryzacja może być systematyczna, wtedy jest przeprowadzona okresowo, cykliczna, która charakteryzuje się częstotliwością występowania stałą. Inwentaryzacja może być również okazjonalna, doraźna, pełna, częściowa, rozliczeniowa, kontrolna, przeglądowa, roczna, kwartalna, zdawczo-odbiorcza, ciągła, nadzwyczajna.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here