proces magazynowania

Proces magazynowania to czynności związane z zarządzaniem towarami czyli przyjęcie towaru, przechowywaniem towaru w strefie składowania, wydanie towaru do transportu. Proces magazynowy i magazynowanie towarów ma wpływ na łańcuch dostaw.

Proces magazynowania to czynności związane z zarządzaniem towarami czyli przyjęcie towaru, przechowywaniem towaru w strefie składowania, wydanie towaru do transportu. Proces magazynowy i magazynowanie towarów ma wpływ na łańcuch dostaw.

Jak się odbywa magazynowanie towarów

System zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie, które pomaga firmom w zarządzaniu operacjami magazynowymi. Znajduje szerokie zastosowanie w branży dystrybucyjnej, gdzie służy do automatyzacji procesu kompletacji i pakowania artykułów do zamówień. Usprawnia również proces przyjmowania produktów, zarządzania zapasami i podejmowania decyzji dotyczących wysyłki. Poprawia także przepływ informacji.

Proces magazynowania można podzielić na cztery fazy procesu magazynowania.

Strefa przyjęć

Pierwsza faza w procesie magazynowania polega na wpływie towaru do magazynu. W trakcie przyjmowania towarów od dostawcy zewnętrznego, do strefy przyjęcia, ważna jest kontrola towaru oraz sprawdzenie stanu technicznego i kontrola ilościowa zamówień.

Rozładunek samochodów ciężarowych powinien się odbywać za pomocą odpowiednich sprzętów, jak wózki widłowe czy podnośniki. Rozładunek odbywa się w wydzielonej strefie przyjęć, a następnie towar jest sortowany, wprowadzany do ewidencji oraz transportowany ze strefy przyjęć do strefy składowania.

Strefy składowania

Proces składowania polega na umieszczeniu towaru w dostępnej powierzchni magazynowej na składowanie. Magazynowanie towaru powinno być w odpowiednich warunkach, a towar powinien być zabezpieczony przez czynnikami zewnętrznymi. Należy również wykonać identyfikację towaru w fazie składowania i rozmieszczania ładunków w magazynie.

Działania manipulacyjne i sposób składowania towarów zależy w dużej mierze od tego, jakiego rodzaju towary są składowane, jaki okres czasu dane zamówienie będzie przechowywane w magazynie oraz jaki jest termin wydania towarów. Najczęściej magazyn posiada układ przelotowy. Układ taki umożliwia na bezpośredni dostęp do towarów i zapasów co pozwala to na szybsze wydawanie towarów ze strefy składowania do strefy kompletacji.

Strefa kompletacji

Kompletacja zamówień jest istotną częścią procesu magazynowania. Polega na podjęciu odpowiednich towarów z placów składowych. Czynności jakie wykonywane są w trakcie tego procesu to weryfikacja specyfiki wydawanego towaru a następnie kompletacja zamówienia do klienta. Kolejny krok to przygotowanie, spakowanie i realizacja zamówienia. Towar zostaje przetransportowany w takiej formie do strefy wysyłki.

Strefa wysyłki

Proces magazynowania zostaje zakończony wydaniem towarów do klientów. Na tym etapie magazyn zajmuje się zamówieniem do wysyłki. Towar jest pakowany a następnie następuje weryfikacja zgodnie ze zleconymi zamówieniami.

Ostatnią fazą procesu magazynowania jest załadunek towaru na odpowiedni środek transportu, w zależności jakie są wymiary jednostek ładunkowych i wysłanie go ze strefy wydań.

Jak usprawnić proces magazynowania

Magazyny są podstawą większości firm. (Chcesz wynająć magazyn? Sprawdź na Axiimmo.com) Magazyny są jednym z najważniejszych elementów łańcucha dostaw firmy. Odpowiadają za magazynowanie towarów i dystrybucję materiałów do klientów, do różnych lokalizacji, takich jak sklepy detaliczne czy zakłady produkcyjne. Dlatego ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu produktywności w tych obiektach. Magazyny mogą jednak również stanowić duży drenaż zasobów finansów, jeśli nie są odpowiednio zarządzane.

Kilka praktyk może pomóc w usprawnieniu operacji magazynowych:

  • Zautomatyzuj procesy w celu ograniczenia pracy ręcznej.

  • Zoptymalizuj układ swojego magazynu.

  • Wdróż system zarządzania magazynem.

  • Stwórz przejrzysty system inwentaryzacji.

  • Prowadź ewidencję wszystkich poziomów zapasów i transakcji.

  • Śledź wydajność swoich pracowników w czasie rzeczywistym dzięki KPI.

  • Użyj technologię świetlną, aby zwiększyć wydajność.

Przeczytaj również:

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here