zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w bieżącym roku uległ powiększeniu. Komu i dlaczego przysługuje wsparcie od rządu? Pierwszego dnia czerwca każdego roku waloryzowana jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Jednak w obecnym roku osoby bezrobotne dostaną jeszcze większe wsparcie. Jesteś ciekaw jakie? Sprawdź!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zasilek-dla-bezrobotnych-2020-jest-wyzszy/ 

Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowe stawki. Bezrobotni mogą liczyć na stawki w wysokości: 

  • 881,39 zł brutto (763,98 zł netto) – pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 692,00 zł brutto (609,72 zł netto) – po upływie pierwszych 90 dni od prawa do zasiłku.

Badając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku Ministerstwo ogłasza nowe kwoty zasiłku. Jak wskaźnik jest niezmienny bądź ujemny zasiłek nie ulega zmianie.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi i kto go dostanie?

Powyższe kwoty zasiłku są kwotami bazowymi. Konkretna wypłata zależy od sytuacji osoby bezrobotnej, a mianowicie od jego stażu pracy.

Możliwy jest:

  • zasiłek w pełnej wysokości,
  • zasiłek obniżony, czyli 80% pełnego zasiłku,
  • zasiłek podwyższony, czyli 120% pełnego zasiłku,

Do pełnego zasiłku ma prawo osoba, której staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Do zasiłku obniżonego ma prawo osoba, której staż pracy nie przekroczył 5 lat. Do podwyższonego zasiłku ma prawo osoba, której staż pracy przekroczył 20 lat. Należy wziąć pod uwagę czynnik czy zasiłek jest wypłacany w trakcie lub po upływie pierwszych 90 dni.

Dla kogo obowiązuje prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku należy się osobie, która była zatrudniona przez minimum 18 miesięcy i jej wynagrodzenie było na poziomie conajmniej płacy minimalnej, od której istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Warunek ten musi być spełniony przynajmniej przez 365 dni. W okresie nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. Wymiar etatu nie ma znaczenia. Liczy się wynagrodzenie, które musi być conajmniej minimalne.

Długość wypłacania zasiłku

W momencie kiedy przeciętna stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju zasiłek przysługuje na okres 180 dni.

Jeżeli przeciętna stopa bezrobocia przekraczała 150% zasiłek przysługuje na okres 365 dni. Roczny zasiłek dostaną również osoby powyżej 50 roku życia z conajmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku); osoba ubiegająca się o zasiłek ma na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest bezrobotny/a i utracił/a prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania; rodzic samotnie wychowujący dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłek ulegnie pomniejszeniu o odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, wówczas gdy bezrobotny zarejestruje się w urzędzie i nabędzie prawo w okresie, za który przysługuje.

Przeczytaj też: https://prawnieskuteczni.pl/dodatek-solidarnosciowy/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here